steunlidmaatschap

We zijn er trots op dat we bij Cultuur tijdens het Middaguur steeds weer
een groot aantal bezoekers mogen verwelkomen.
De werkgroep doet er alles aan om het hoge niveau van de concerten te waarborgen. Daarbij neemt de belangstelling van musici om in de Waalse Kerk op te treden toe.

Hoewel de artiesten gratis optreden, zijn er voor de werkgroep uiteraard kosten aan deze activiteiten verbonden. Denk bijvoorbeeld aan het drukwerk van de programmas, de reiskosten en attenties voor de musici, enzovoort. Naast de subsidie van de gemeente Breda, zijn wij gelukkig met bezoekers die ons financieel ondersteunen. Willen wij deze unieke culturele activiteit op jaarbasis vijfendertig gratis concerten financieel sluitend krijgen, dan is uw steun daarbij onontbeerlijk.

Vindt u dat wij op de ingeslagen weg verder moeten gaan, steun ons dan financieel.U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag dat u wilt overmaken op:


IBAN: NL44ABNA0861943708
BIC: ABNANL2A
t.n.v. Werkgroep CTM Waalse Kerk te Breda
o.v.v. Steunleden


Namens alle leden van de werkgroep Cultuur tijdens het Middaguur,
bij voorbaat onze hartelijke dank.